Komuniti dan Organisasi Chin Kang Malaysia

Penyelidik: Ching Thing Ho, Fan Pik Wah, Ong Siew Kian

Tempoh: 01/04/2016 - 30/09/2017

Objektif:

1. Menjalankan penyelidikan tentang komuniti Chin Kang Malaysia dengan penumpuan diberi kepada aspek sejarah, sosioekonomi, sosiobudaya dan kesenian.  
2. Mengenalpastikan sumbangan komuniti Chin Kang dalam pelbagai bidang di Malaysia.
3. Membantu dalam perkembangan bidang ‘Kajian Chin Kang’.